Cổng thông tin điện tử Xã Hoàng Long

Xã  Hoàng Long  là đơn vị hành chính nằm cách trung tâm huyện Phú Xuyên 12km, có vị trí địa lý ở phía Tây Nam  huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với diện tích tự nhiên 1.060.9 ha ; Phía Đông giáp  xã Văn Hoàng;  Phía Tây giáp xã Phú Túc, Phía Nam giáp xã Chuyên Mỹ và xã Trung Tú huyện Ứng Hòa; Phía Bắc giáp xã Tri Trung

Dân số toàn xã có 10.291 nhân khẩu với 3.069 hộ phân bố ở 9 thôn và  01 cụm dân cư.

1.     Thôn: Viên Hoàng

2.     Thôn: Thanh Xuyên

3.     Thôn: Cổ Hoàng

4.     Thôn: Đào Xá

5.     Thôn: Hoàng Đông

6.     Thôn: Kim Long Thượng

7.     Thôn: Kim Long Nội

8.     Thôn: Kim Long Trung

9.     Thôn: Nhị Nhê

10. Cụm dân cư chợ Đồng Vàng

Tìm chúng tôi trên facebook